ตารางคลาส

SUN-Fri 08.30-22.00 / Sat- 08.30-19.00

คลาสมวยไทย

จันทร์ 18.50-19.35 .


พุธ 18.50-19.35 .


ศุกร์ 18.50-19.35 .

คลาสสควอช

จันทร์ 19.45-20.30 .


ศุกร์ 19.00-20.30 ..

คลาสฟิตบอล

อังคาร 18.50-19.35 .


พฤหัสบดี 18.50-19.35 .