ราคาสมาชิกฟิตพาร์ค ฟิตเนส

1 เดือน / ฿2,890

เข้าใช้บริการได้ตลอด 1 เดือน


มีผ้าเช็ดตัวบริการ ฟรี!


ซาวน่า และว่ายน้ำ ฟรี! 


เทรนเนอร์ ฟรี!

3 เดือน / ฿6,590 ฿ึ8,670

เข้าใช้บริการได้ตลอด 3 เดือน


มีผ้าเช็ดตัวบริการ ฟรี!


ซาวน่า และว่ายน้ำ ฟรี! 


เทรนเนอร์ ฟรี!

6 เดือน / ฿8,590 ฿ึ17,340

เข้าใช้บริการได้ตลอด 6 เดือน


มีผ้าเช็ดตัวบริการ ฟรี!


ซาวน่า และว่ายน้ำ ฟรี! 


เทรนเนอร์ ฟรี!

ราคาสมาชิกแบบรายปีและรายครั้ง

1 ปี / ฿15,990 ฿ึ31,080

เข้าใช้บริการได้ตลอด 1 ปี


มีผ้าเช็ดตัวบริการ ฟรี!


ซาวน่า และว่ายน้ำ ฟรี! 


เทรนเนอร์ ฟรี!

10 ครั้ง / ฿2,400

เข้าใช้บริการได้จำนวน 10 ครั้ง


คูปองมีอายุการใช้งาน 3 เดือน


มีผ้าเช็ดตัวบริการ ฟรี!


ซาวน่า และว่ายน้ำ ฟรี! 


เทรนเนอร์ ฟรี!


*โปรดนำคูปองมาด้วยทุกครั้งที่มาใช้บริการ

WALK-IN


ผู้ใหญ่ ฿350


ผู้ใหญ่ (ว่ายน้ำ) ฿200


เด็ก (121-140 cm)  ฿200  ฿ึ350


เด็ก (91-120 cm)  ฿150 ฿ึ350


ความสูงต่ำกว่า 90 cm Free!


ใช้บริการพร้อมสมาชิก ฿290 ฿ึ350

8 ครั้ง / ฿1600 ฿ึ2,800

เข้าใช้บริการได้ตลอด 8 ครั้ง

(เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)


มีผ้าเช็ดตัวบริการ ฟรี!


ซาวน่า และว่ายน้ำ ฟรี! 


เทรนด์เนอร์ ฟรี!