Warm-up & Cool Down

สิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเมื่อเข้าฟิตเนส

ฟิตพาร์ค ฟิตเนส (Fit Parc Fitness)

วอร์มอัพ-คูลดาวน์ เป็นการป้องกันอุบัติเหตุก่อนการออกกำลังกาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะก่อนการออกกำลังกายนั้น ร่างกายของคนเรายังอยู่ในภาวะที่ปกติอยู่จึงจำเป็นที่จะต้องทำการ “warm-up” ซะก่อน

“วอร์มอัพ” นั้นก็คือ การอบอุ่นร่างกายในเบื้องต้น เพื่อให้ร่างกายมีภาวะที่พร้อมก่อนที่จะมีการออกกำลังกาย ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ เลยก็คือ การยืดเส้นยืดสาย การยืดกล้ามเนื้อ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา หัวไหล่ เอว ข้อเท้า เป็นต้น หรือมีการวิ่งแบบเหยาะๆ สัก 5-15 นาที เพียงเท่านี้ทุกๆ คนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ก็จะปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บ ที่อาจที่เกิดขึ้นขณะเล่นกีฬาหรือหลังจากเล่นกีฬา

และที่สำคัญไม่ไปน้อยกว่ากันนั่นก็คือ”cool-down” ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับการวอร์มอัพ เพียงแต่เป็นการอบอุ่นร่างกายหลังจากที่เล่นกีฬาเสร็จแล้วนั่นเอง หากผู้ที่ออกกำลังกายทำทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไป ร่างกายก็จะปลอดภัย จากอาการบาดเจ็บดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นอย่างแน่นอน 

 

warm-up

อย่าลืมว่าก่อนการออกกำลังกายทุกครั้ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพ (warm up) การอบอุ่นร่างกาย เป็นการเตรียมส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะที่เกี่ยวกับการเคลื่อน ไหวให้พร้อมที่จะทำงาน เพื่อป้องกันและลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย โดยทั่วไปการอบอุ่นร่างกายจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ

– การอบอุ่นร่างกาย ทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นหรือร้อนขึ้น

– การยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เพื่อให้การเคลื่อนของข้อต่อเป็นไปอย่างสะดวก ไม่เกิดการฉีกขาด สำหรับประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อน การทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น การอบอุ่นร่างกายจึงไม่ค่อยสำคัญเท่ากับประเทศ ที่มีอากาศหนาวที่จะต้องใช้เวลา ในการอบอุ่นนานพอสมควร

ขั้นตอนการออกกำลังกาย มี 5 ขั้นตอน คือ

1. การอบอุ่นร่างกาย ( warm up )

2. การยืดกล้ามเนื้อ ( stretching )

3. การออกกำลัง ( training zone exercise )

4. การผ่อนกาย ( cool down )

5. การยืดกล้ามเนื้อ ( stretching )